Regler och villkor Golfa Runt Gotland

Tävlingen är öppen för alla med officiellt handicap. 

Klasser – Spelform:
Singelklass – Slaggolf 5 dagar (max 128 deltagare).
Parklass – Tvåmannascramble 5 dagar (max 64 par). 
Parklass – Fyrboll 3 dagar, Greensome 2 dagar (max 96 par).
Äkta makar/sambo – Fyrboll 3 dagar, Greensome 2 dagar (max 96 par). Parklasser: spelas med valfri partner. Äkta makar/sambo: Gifta par behöver ej ha samma folkbokföringsadress. Sambor ska ha samma folkbokföringsadress.

USGA och R&A Handicapregler tillämpas. Justering av hcp sker för hcp-grundande 18-hålsrond centralt via GIT efter avslutad tävling. Vid tävlingar över längre tidsperiod skall den exakta handicap spelaren hade i första ronden gälla som exakt handicap under tävlingen, se mer under 11.2.5 ”Handicap i tävlingar över fler ronder” i spel- och tävlingshandboken.

Klasstillhörighet från första dagen ändras inte.

Fyrboll spelas på Gumbalde Resort, Slite GK och Visby GK. Greensome på Gotska GK och När GK

Kanonstart alla dagar.

Totalsegrarna i varje klass kan vänta sig fina priser. Dagspriser delas ut varje dag på respektive golfbana efter spelets slut. Priserna varierar såsom längsta utslag eller närmast hål. Mer tänker vi inte berätta, men vi kan säga att det blir som tidigare år ett imponerande prisbord. Eventuell vinstskatt betalas av pristagaren.

Varmt välkomna till en oförglömlig golfvecka på Gotland!

Vill du ha hjälp?

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

Tävlingsregler & Allmänna Villkor Golfa Runt

KANSLI
Adress: Nordic sport & Event, Broväg 10, 621 40 Visby
Telefontider: måndag-fredag 08.15-16.00
Telefon: 0498-69 12 00
E-post: info@nordicsportevent.se
Hemsida: www.golfaruntgotland.se

TÄVLINGSLEDARE 2025
Golfa Runt Gotland: Alf Thorén
Slite GK – Gunilla Dahlin
Gotska GK – Hans Wiklund
När GK – Inger Lindelöw, Sonya Lundberg
Visby GK – Peter Barås
Gumbalde Resort – Staffan Magnusson, Hugo Lindqvist

ANMÄLAN
Anmälan sker på hemsidan, www.golfaruntgotland.se där startavgiften 2995 kr i singelklass och 5390 i parklasserna. Anmäl dig innan den 31/5 och få 200 kr rabatt. Priserna är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling. Priset höjs med 300 kr från 1/1 2025.

ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG
Anmälningstiden går ut den 1 april 2025. Skulle det finnas platser kvar går det att efteranmäla sig i mån av plats fram till 48 timmar innan start med ett tillägg på 250 SEK. Vid efteranmälan vänligen maila oss på info@nordicsportevent.se. Max antal tävlande är 640 personer.

STARTBEKRÄFTELSE
Var noga med att ange korrekt e-postadress vid anmälan. Eftersom startbekräftelsen, PM och all nödvändig information kommer att skickas ut via e-post ca en månad innan tävling. All information finns på hemsidan så inget PM kommer att skickas ut via vanlig post.

DELTAGARE
Rätt att delta har herrar/damer/juniorer med officiellt Hcp som är aktiva medlemmar i en golfklubb. Tävlingen är öppen för såväl amatörer som professionella spelare, PGA-medlemmar eller NA-spelare. Handicapgräns 36,0.

KLASSINDELNING SINGEL:
Startfältet (max 128 deltagare) delas upp i A-, B- och C-klass efter hcp-gränserna A -16,9 B 17,0 -24,7 C 24,8-54,0. Kan komma att justeras beroende på anmälningsläget.

FRITT INSPEL
Sker på Ljugarn GK under lördagen den 3:e maj.

LAGTÄVLAN
Klubblag. 5-manna klubblag från singelklasserna (icke föranmälda lag) där de 5 bästa sammanlagda nettoscorerna oavsett klass räknas samman.

RESULTAT
Resultatlistor publiceras på www.golfaruntgotland.se

SPELFORM
Singelklass – Slaggolf 5 dagar (max 128 deltagare).
Parklass – Tvåmannascramble 5 dagar (max 64 par). 
Parklass – Fyrboll 3 dagar, Greensome 2 dagar (max 96 par).
Äkta makar/sambo – Fyrboll 3 dagar, Greensome 2 dagar (max 96 par).

SLAGGOLF:
Maxantal slag = Hålets par + 5 slag.

TVÅMANNASCRAMBLE: 
Båda spelarna slår varsin boll från tee. Därefter väljer laget från vilken bolls läge de vill fortsätta spela från och markerar den. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom en klubblängd från den valda bollens läge, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag.

Spelet fortsätter löpande på detta sätt. I bunker återskapas den valda bollens läge genom krattning. Lagmedlemmar får ge varandra råd och stå i spellinjens förlängning både bakom bollen och bakom hålet.

Spelhandicap  scramble tvåmannalag:
1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,5.
2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,2.
3. Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas.
4. Summan, avrundad till närmaste heltal, blir lagets spelhandicap.

GREENSOME
Två spelare slår ut på varje tee, man väljer bästa boll och spelar sedan vartannat slag på denna.

Spelhandicap greensome:
1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,6.
2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,4.
3. Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas.
4. Summan avrundas till närmaste heltal.

FYRBOLL
– Två partners tävlar tillsammans som en sida, där var och en av spelarna spelar sin egen boll och
– En sidas score på hålet är den lägre av de två partnernas score på hålet.
– Bruttoscoren för minst en partner måste föras in på scorekortet.
– Det blir ingen plikt för att föra in mer än en partners score på scorekortet.
– Varje score på scorekortet måste vara tydligt identifierbar. Om detta inte görs är sidan diskvalificerad.

Spelhandicap fyrboll:
1. Vardera spelaren multiplicerar sin spelhandicap med 0,9.
2. Avrunda resultaten till närmaste heltal.

CADDIE
Grundregel 10.3 i regler för golfspel gäller. Det är tillåtet att använda caddie även för juniorer.

TEE
Gul respektive röd tee eller motsvarande i hektometersystemet. Tee i handikaptävlingar tillämpas enligt 8.4.4.2 i Spel- och tävlingshandboken, herrar från de år de fyller 75 har möjlighet att spela från röd tee eller motsvarande i hektometersystemet.

GOLFBIL
Tillstånd krävs för att använda golfbil enl. punkt 1.10.3 i Spel- och tävlingshanboken, (se nedan) gällande från 1 januari 2024. 1.10.3 Tillstånd att använda transportmedel – spelare
För de klubbar som kräver tillstånd från spelaren för att använda transportmedel gäller att tillståndet enbart kan utfärdas av spelarens hemmaklubb. För att erhålla tillstånd krävs att rörelsenedsättningen är ett sjukdomstillstånd med förväntad långvarig läkningsprocess eller av kronisk karaktär. Spelaren ska därför skaffa ett läkarintyg som styrker rörelsenedsättning med fastställd giltighetstid. Läkarintyget ska bedömas av styrelsen i spelarens hemmaklubb eller av styrelsen utsedd person som vid godkännande ger tillstånd för spelaren att använda transportmedel. Om tillstånd beviljas noteras detta i GIT Online i fliken för spelarens personuppgifter under Tillstånd transportmedel.

FLAGG- & TEEPLACERINGAR
Banorna kommer att spelas med samma eller snarlika flagg- och teeplaceringar under veckan med hänsyn till bl.a. väderlek och slitage.

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start anmäls till spelarens hemmaklubb.

DISKVALIFIKATION
Om en spelare diskvalificeras vid en (eller flera) av deltävlingarna erhåller spelaren inget slutresultat i tävlingen.

AVSTÅNDSMÄTARE
I denna tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel ( t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 4.3 i regler för golfspel. Plikt: Slagspel – två pliktslag. För ytterligare överträdelser – diskvalifikation. Om överträdelse sker mellan två hål gäller plikten för nästa hål.

LIKA RESULTAT
Avgörande vid lika resultat:
1. Handicapmetoden
2. Matematiska metoden
3. Lottning.

RESULTATREDOVISNING

Tävlingen är avslutad och resultatet är slutgiltigt när prisutdelning startar. Fullständig resultatlista presenteras på www.golfaruntgotland.se snarast efter prisutdelning. Delresultat presenteras www.golfaruntgotland.se under veckan.

CENTRAL TÄVLINGSLEDNING FÖR GOLFA RUNT GOTLAND 2025
Den centrala tävlingsledningen (CTL) ansvarar för utformning av tävlingsbestämmelserna för Gotland Runt 2024. CTL ansvarar även för information, tryckning och distribution av tävlingsbestämmelser. Vidare ansvarar CTL för distribution av övrigt sponsormaterial, startkit, scorekort mm. som rör Golfa Runt Gotland 2025 till klubbarna.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TÄVLINGAR /EVENEMANG ARRANGERADE AV NORDIC SPORT & EVENT ( NSE ) ELLER UTSEDD ARRANGÖR AV NORDIC SPORT & EVENT.
1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för tävlingar/ evenemang arrangerade av NSE eller utsedd arrangör av NSE. Med benämningarna ”NSE,” menas Nordic Sport & Event AB, org. 556761–0489. Genomfört köp av plats till någon av våra tävlingar/ evenemang innebär att du godkänner våra vid var tid gällande Allmänna Villkor. För att delta i vissa av våra tävlingar/ evenemang måste du ha uppnått en viss ålder. Om du gör en anmälan till ett lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av och följer våra villkor. Observera att för vissa av våra tävlingar/ evenemang finns det en tidsbegränsning för genomförandet och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta ett lopp innan du har gått i mål.

 1. ÅTERBETALNING OCH ÅNGERRÄTT
  Ett köp av en plats till våra tävlingar/ evenemang kan ångras upp till 24 timmar efter genomfört köp. Därefter ses anmälan som definitiv och du har inte rätt att kräva återbetalning av avgiften. Köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. * UNDANTAG VID KÖP AV AVBESTÄLLNINGSSKYDD.
 2. ÅTERBUD
  Vid återbud läs våra regler under rubriken avbeställningsskydd* nedan. Vill du avboka ditt deltagande i någon av våra tävlingar/ evenemang maila oss på info@nordicsportevent.se.
  Avbeställningsskydd kan köpas till för 150 SEK per person. Avbeställningsskyddet återbetalas ej.
 3. * AVBESTÄLLNINGSSKYDD
  Avbeställningsskydd kostar 150 SEK. Anmälningsavgiften förutom en administrationsavgift på 150 SEK betalas tillbaka vid köp av avbeställningsskydd. Gäller inte för resor eller boende i samband med tävlingen/ evenemanget. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med anmälningstillfället.  Avbokning kan ske tom. 10 dagar innan tävling/ evenemang med avbeställningsskydd (läkarintyg eller intyg från myndighet krävs alltid) Annars återbetalas inte startavgiften. Avgiften för avbeställningsskydd återbetalas ej.
  Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar.
  – Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
  – Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
  – Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din anmälan. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.
  Avbeställningsskydd 150 SEK (0 % moms). * Se vidare information under punkten ansvar.
  Har avbeställningsskydd ej tecknats vid anmälningstillfället förbehåller vi oss rätten att ej återbetala något av anmälningsavgiften.
 4. BYTE AV DELTAGARNAMN
  Anmälan till våra tävlingar/ evenemang är personlig och du får inte låta någon annan deltaga i ditt namn eller överlåta anmälan till någon annan.
 5. PERSONUPPGIFTER
  Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas i start eller resultatlistor kan meddela detta till oss på e-mail: info@nordicsportevent.se. Meddela vilket eller vilka lopp det avser. Nordic Sport & Event följer Datainspektionens regler när det gäller hantering av personuppgifter. Genom din anmälan godtar du att ditt namn registreras och offentliggörs i start- och resultatlistor, bland annat på vår hemsida. Nordic Sport & Event behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar, samt för att skapa en anmälningsprofil. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används för att registrera dig till lopp och matcha dig med en eventuell tidigare anmälan, för att på så sätt koppla din tidigare statistik till dig. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används också för att kunna kontakta dig, samt för att kommunicera information och erbjudanden.
  För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vad du är intresserad av, använder vi de uppgifter du tillhandahåller. Du kan när som helst välja att inte längre ta emot mer information från Nordic Sport & Event genom att kontakta oss via e-post info@nordicsportevent.se För att kunna erbjuda information som vi tror är intressant för dig, har Nordic Sport & Event samarbetspartners i vissa fall möjlighet att marknadsföra sig genom vårt adressregister via Nordic Sport & Event. Nordic Sport & Event delar inte dina personuppgifter med sina partners eller sponsorer. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller om du önskar, få dem raderade. Väljer du att radera alla dina uppgifter, så raderas all tidigare statistik och historik. Du har också rätt att få en kopia av dina uppgifter.
 6. MARKNADSFÖRING
  Vi kommer att ha fotografer och filmteam på plats vid genomförandet av våra tävlingar/ evenemang. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att bilder och filmer från våra tävlingar/ evenemang kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Nordic Sport & Events tävlingar/ evenemang, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du inte synas på bild kan du meddela oss på info@nordicsportevent.se. Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser. Allarättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer/foton från tävlingen, förbehålls Nordic Sport & Event AB. Den som vill köpa sig film och- eller fotorättigheter ombeds att kontakta Nordic Sport & Events kansli info@nordicsportevent.se för tillstånd och avtal i god tid före tävlingen. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. All övrig försäljning inom tävlingsområdet är förbjuden utan arrangörens tillstånd. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll.
 7. BETALNING
  Vi erbjuder betalning med betal & kreditkort eller med Swish. Ansvarig för betalningssystemet är est mika:timing AB org nr. 556496-3350. För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver EST dina person-, kontakt- och orderuppgifter. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag. Vi är mycket noggranna med säkerheten när du anger kreditkortsnummer. All överföring sker krypterat och vi lagrar aldrig ditt bankkontonummer eller kreditkortsnummer.
  När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.
 8. BOKNINGSBEKRÄFTELSE
  Efter att du har gjort din anmälan kommer vi att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. För att säkerställa att vi har fått korrekt information bör du kontrollera bokningsbekräftelsen så snart som möjligt och meddela oss om något inte stämmer. Felaktig anmälan noteras inte som en anmälan. Arrangören kommer inte kontakta deltagare på telefon eller mail för att rätta till felaktig anmälan.
 9. ANSVAR
  Deltagande i något av våra tävlingar/ evenemang sker på egen risk och vi kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller din utrustning skadas under något av våra lopp. Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller regler eller instruktioner som tillämpas vid någon av våra tävlingar/ evenemang. Arrangören är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att arrangera en tävling/ evenemang). Vid en sådan händelse ( Force majeure ) gäller inte villkoren för *avbeställningsskydd då detta är helt utanför vår ”NSE” eller utsedda arrangör av NSE,s kontroll. Om en av våra tävlingar/ evenemang ställs in eller flyttas på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från arrangören. Arrangören tar heller inte något ansvar för inställda transporter till och från tävlingen/ evenemanget.
 10. TVISTER
  Om du inte är nöjd med något av våra tävlingar/ evenemang ber vi dig kontakta oss på info@nordicsportevent.se eller 0498-691200. Om du därefter inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens online plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.